Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

  1. Oświadczenie i wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków).
  2. Zlecenie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  3. Zlecenie badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
  4. Zlecenie badania wody z basenu/pływalni

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  1. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  3. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  4. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

  1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
  2. Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
  3. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

  Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

  1. Stan magazynowy preparatów szczepionkowych na dzień...
  2. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek
  3. Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia
  4. Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
  5. Nadzór nad grypą SENTINEL
  6. Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki
  7. Obowiązująca w Polsce procedura wycofywania szczepionek