Informacja w sprawie organizacji przyjęć (wesela, komunie) w lokalach gastronomicznych

<<czytaj więcej>>

Stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego
dr n. med. Pawła Rajewskiego, prof. WSG

<<czytaj więcej>>

Stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie testów immunologicznych pracowników placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oświatowych.

<<czytaj więcej>>

Informacja dotycząca obiektów handlowych

<<czytaj więcej>>

Informacja w sprawie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie możliwości wystąpienia zagrożenia mikrobiologicznego, w związku z uruchomieniem żłobków, przedszkoli i szkół

<<czytaj więcej>>

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

<<czytaj więcej>>

Przydatne linki