Komunikaty Międzynarodowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych
dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat XI

Nowe wskaźnikowe wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 10 szkodliwych czynników chemicznych: anilina, chlorometan, trimetyloamina, 2-fenylopropan (kumen), octan sec-butylu, 4-aminotoluen,  octan izobutylu,  3-metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy), octan n-butylu oraz trichlorek fosforylu.

<<treść komunikatu>>

Komunikat XII

Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej.

<<treść komunikatu>>

 

Bezpieczne wakacje - profilaktyka czerniaka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w ramach promocji zdrowia i bezpieczeństwa podczas wakacji, zwraca uwagę na profilaktykę zachorowania na czerniaka skóry.

 

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią ostrzega przed zachorowaniem na bąblowicę.

Obiekty małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

W związku z trwającym okresem wakacji letnich Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią przekazuje informacje, dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

  

 

Czytaj więcej...

Sezon na kleszcza

 

 

 

 

 

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki